Privacy

Privacy Policy

Dit beleid is van toepassing op informatie over klanten en potentiële klanten, leveranciers en potentiële leveranciers, contacten en alle andere personen over wie Hotel FRANQ informatie bezit. Met ‘informatie’ bedoelen we persoonlijke informatie over u die we verzamelen, gebruiken, delen en opslaan. In dit beleid betekent “wij”, “ons” en “ons” Hotel FRANQ, bvba Den Doornboom hotelexploitatie is een in België geregistreerd bedrijf met nummer BE 0666 461 858. “U” betekent de persoon of het bedrijf of de organisatie aan wie de informatie heeft betrekking.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons beleid aanbrengen, worden per e-mail aan u gemeld. Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juli 2020.

UW RECHTEN

op toegang vragen tot of een kopie van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren;

– tot rectificatie van uw persoonlijke gegevens, als u van mening bent dat de informatie die we bewaren niet correct is;

– ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u van mening bent dat we niet het recht hebben deze te bewaren;

– om de toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover deze verwerking gebaseerd is op eerder verkregen toestemming);

– om ons te vragen te stoppen om u marketingberichten te sturen, zoals hieronder beschreven in de marketingsectie;

– om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

– naar gegevensoverdraagbaarheid (het verplaatsen van sommige van uw persoonlijke gegevens naar een andere locatie) in bepaalde omstandigheden;

– bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden; en

– om niet te worden onderworpen aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking en om bewakers in te stellen als u wordt geprofileerd op basis van uw persoonlijke gegevens. Elk verzoek van u om toegang tot of een kopie van uw persoonlijke gegevens te krijgen moet schriftelijk gebeuren en we zullen binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen een maand reageren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen onze wettelijke verplichtingen nakomen met betrekking tot uw rechten als betrokkene. We streven ernaar dat de informatie die we over u bewaren te allen tijde juist is. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw informatie up-to-date is, laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens veranderen op het volgende e-mailadres welcome@hotelfranq.com.

WAT WE VERZAMELEN

– uw naam;

– uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer;

– uw betalingsgegevens / financiële gegevens, d.w.z. uw banknaam, rekeningnummer en sorteercode;

– informatie met betrekking tot uw deelname aan en interesse in Hotel FRANQ-evenementen en commerciële acties;

– informatie over u die u ons persoonlijk geeft tijdens onze evenementen, door het invullen van formulieren op onze site hotelfranq.com (onze site) (bijvoorbeeld de contactpagina of om u aan te melden voor onze mailinglijst) of door telefonisch met ons te corresponderen , e-mail of anderszins; en informatie met betrekking tot uw aankoop of gebruik van onze diensten, kamers, spa, vergaderfaciliteiten, winkel, F&B (eten en drinken), evenementen.

HOE WE INFORMATIE OVER U VERZAMELEN

het verzamelen van informatie die u ons geeft wanneer u een kamer koopt en / of boekt, gebruik van DE vergaderfaciliteiten, winkel, F&B (eten en drinken), evenementen;

– informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze site of via onze e-mailabonnementen;

– correspondentie en sociale media-interactie die we met u hebben; en details van uw bezoeken aan de website en galerij

WAT WE DOEN MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:

– informatie verstrekken over onze diensten, evenementen, commerciële acties;

– u op de hoogte houden van diensten, evenementen en commerciële acties waarvan wij denken dat u ze interessant vindt;

– onze verplichtingen nakomen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons;

– communiceren met jou;

– voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen; en

– voor veiligheid en wettelijke bepalingen met betrekking tot hotelaccommodatie en om uw identiteit te controleren.

RECHTSGROND VOOR VERWERKING

ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS NODIG :

– voor de uitvoering van contracten waarbij u partij bent en om op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van die contracten stappen te ondernemen;

– ten behoeve van legitieme belangen die door ons worden nagestreefd; of

– om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. Met betrekking tot enige verwerking van speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zullen we in het algemeen vertrouwen op het verkrijgen van specifieke toestemming van u op dat moment, tenzij er anderszins een wettelijke vereiste voor ons is om dergelijke informatie te verwerken.

UW INFORMATIE

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gedeeld met externe bedrijven, agenten, contractanten, serviceproviders of gelieerde bedrijven als dit nodig is om u onze diensten te verlenen, te reageren op uw vragen of voor een van de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

WE KUNNEN UWE PERSOONLIJKE INFORMATIE OOK DELEN MET:

wetshandhavingsinstanties, andere overheidsinstanties of derden als we hiertoe wettelijk verplicht zijn

MARKETING

Als u klant bij ons bent of anderszins bent overeengekomen om gecontacteerd te worden voor marketing, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te sturen over evenementen en commerciële acties van Hotel FRANQ. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen ervan. Als u onze correspondentie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de knop “afmelden” in onze nieuwsbrieven, of u kunt ons schriftelijk op de hoogte brengen via welcome@hotelfranq.com. We zullen elk afmeldingsverzoek van u binnen 40 kalenderdagen behandelen.

HOE LANG HOUDEN WE DEZE INFORMATIE?

We bewaren de informatie die we over u verzamelen alleen zolang als nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden of zoals vereist om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen. Dit houdt in dat we onze bestanden periodiek moeten herzien om te controleren of de informatie juist, up-to-date en nog steeds vereist is. Waar we u directmarketingcommunicatie mogen sturen, kunnen we uw contactgegevens die nodig zijn voor dit doel bewaren, zolang u zich niet afmeldt om deze van ons te ontvangen. Als u zich afmeldt voor marketing, bewaren we uw gegevens om ons in staat te stellen uw wensen te respecteren om niet gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden.

VEILIGHEID

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Onze website kan links bevatten naar andere sites, ook via onze social media buttons. Hoewel we alleen proberen te linken naar websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken die door andere websites worden gebruikt en vormt een link geen goedkeuring van die website. Zodra u vanaf onze website naar een andere website linkt, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden van die website, inclusief, maar niet beperkt tot, het internetprivacybeleid en -praktijken. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites verzendt. Bepaalde functies van onze site maken sociale netwerken mogelijk. U moet ervoor zorgen dat u bij het gebruik van deze functies geen persoonlijke gegevens verstrekt die u niet wilt verzenden, verzamelen of gebruiken door andere gebruikers, zoals pro el-details of e-mailadres.

KLACHTEN

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid mogen worden gericht aan welcome@hotelfranq.com